Family of Sabo, Joseph and Batson, Thelma Lessie

Families

Married Husband Sabo, Joseph ( * + ... )
Married Wife Batson, Thelma Lessie ( * 1919-12-05 + 2010-05-00 )